Overtonefløjter

En overtonefløjte er en fløjte der spiller på overtonerækken. fløjten er lang og tynd og i Norge kender vi den under navnet den lange seljefløjte eller bare en seljefløjte. De er fremstillet af lange pilegrene (seljepil), hvor veddet er taget ud af barken, således at fløjten består af et langt barkrør. Disse barkrør har bare den ulempe at de let tøre ind og dermed bliver fløjten ubrugelig. I danmark er det oplagt at fremstille overtonefløjten ud at en lang hyldegren, da den har en tyk og naturlig marv i midten og derfor er let at gøre til et langt trærør. Vi har da en fløjte der kan  holde meget længe.
En anden endnu lettere måde at lave en overtonefløjte på er at fremstille den ud af et elektrikerrør.
(Se næste side).
Fordi fløjten er lang og tynd er den let ved at spille overtonerne på og når vi kommer langt nok op i overtonerækken  liger tonerne tættere og tættere på hinanden og det bliver muligt at lave en skala.
Men ikke nok med at den har én overtone række, den har også en anden række hvis vi dækker røret forneden. Så har fløjten to overtonerækker som ved at mine dem gør det endnulettere at spille en skala.Her er et eksempler på en meleodi splillet på en overtone fløjet.