Benfløjter

Benfløjten er et af de ældste  melodiinstrumenter vi kender. Den findes i mange forskellige kulturer og gennem mange tidsaldre.  Ja, nogle mener de ældste er over 43.000 år gamle. Her i danmark er der fundet en del helt tilbage fra vikingetiden.
Jeg har gennem mange årtier arbejdet med at lave både benfløjter, overtonefløjter og lerfløjter. 
Forneden, kan der høres nogle eksempler på hvordan benfløjter kan lyde. - Køb en benfløjte.



Den næste fløjte er også lave af en svanevingeknogle, men af det led der er tættest på skulderen.
Den spænder også over en oktav men kun ved hjælp af grundtonen og 1. overtone.



Her en fløjte fra en knogle fra et lam.






En svanevingefløjte sammen med strubesang.